Privacy Overeenkomst - Eade Software & Service

Ga naar de inhoud

Privacy Overeenkomst

In deze privacy overeenkomst geeft Eade Software & Service aan hoe zij omgaat met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
Eade Software & Service voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen, de gegevens die wij van u verzamelen zijn de gebruikelijke NAW gegevens
Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer(s)
* Geboortedatum

Het banknummer dat automatisch bij ons bekend is bij een betaling van u wordt niet opgeslagen en is alleen te zien in onze eigen beschermde verbinding met de  ING..

Eade Software & Service verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden omdat u gebruik maakt van onze dienst(en).:
• het verlenen en factureren van onze diensten;
• afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
• opslag ten behoeve van het contact met u en de facturering;

Minderjarigen
Eade Software & Service heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen.In de winkelwagen wordt hiervoor verplicht een geboortedatum gevraagd Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Beveiliging
Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden kunt u zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Gegevens van websitebezoek
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google heeft verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies, hier worden geen persoonsgevens in opgeslagen . Neem voor meer uitleg over cookies contact met ons op.

Zodra de dienstverlening bij Eade Software & Service eindigt bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
U heeft recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat uw dienstverlening bij ons is beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij ons. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen .Hierbij verzoeken wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van uw privacy. Eade Software & Service zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
Eade Software & Service verstrekt alleen gegevens aan derden indien dit op uw verzoek is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (de domeinnaam staat geregistreerd op Eade Software & Service in de Whois-database tenzij u zelf uw gegevens daar wilt hebben)

Gegevens inzien en aanpassen
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met ons. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Copyright Eade Software & Service 2023
Terug naar de inhoud